Schrijf.NET archief

Schrijf.NET was een on line platform voor schrijvers en dichters, actief van 1998 tot 2006. Gedurende die periode konden deelnemers er hun werk publiceren, andermans tekst van commentaar voorzien, of hun verdichtsels door anderen laten recenseren.

Hier vind je het archief van alle bijdragen, zonder recensies. Er zijn in de Schrijf.NET-periode 11.275 bijdragen geplaatst.

Werking

De lijst

Je ziet een lijst met maximaal 300 auteurs (alfabetisch gesorteerd), en het aantal bijdragen van elke auteur. Klik op een regel uit de lijst. Er verschijnt nu een lijst met alle bijdrage(n) van die auteur op het scherm. Deze lijst is gesorteerd van de meest recente - naar de oudste bijdrage.
Klik opnieuw op de 'opengeklapte' regel: de bijdragenlijst verdwijnt weer.

Een bijdrage lezen

Klik op een bijdragetitel uit de bijdragenlijst. De bijdrage verschijnt op het scherm.
Je kunt een bijdrage afdrukken via de knop [Afdruk maken].
De bijdrage wordt gesloten met de knop [Sluit].
Je kunt een geopende bijdrage opslaan als favoriet

Een of meer auteurs zoeken (filteren)

Boven de lijst zie je een invoerveld. Daarmee kun je een of meer auteurs zoeken. Begin met het typen van een naam. Je zult zien dat de lijst automatisch wordt gereduceerd tot een lijst met auteursnamen die aan je zoekterm voldoen. Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

Per publicatiejaar zoeken

Selecteer het jaar uit keuzemenuutje bovenaan het scherm (waar initieel 'Alle jaren' staat). De lijst wordt nu gefilterd voor publicaties uit het gekozen jaar. Vervolgens kun je desgewenst op auteurs zoeken voor dat jaar (zie hieronder).

NB: bij selectie van een publicatiejaar blijven eventuele auteurfilters gehandhaafd.

Geavanceerd zoeken

Er zijn drie speciale manieren van zoeken:

  • Zoek op beginletter(s): gebruik ^[beginletter(s)]. Voorbeeld: alle auteurs wier naam begint met Jan vind je via ^jan
  • Zoek op eindletter(s): gebruik [eindletter(s)]$. Voorbeeld: alle auteurs wier naam eindigt met ers vind je via ers$.
  • Zoek met 'of': gebruik [(deel van) naam]|[(deel van) naam]. Voorbeeld: alle auteurs wier naam ers of ree bevat vind je via ers|ree.

Toegestane tekens voor het zoeken zijn letters/hoofdletters, cijfers en de tekens [spatie], -, ^, | en $.

Nota bene

De bijdragen zijn integraal overgenomen van het oude Schrijf.NET. Het kan voorkomen dat er verwijzingen (links) in de tekst staan die niet meer actueel zijn.

Er is indertijd nogal gerommeld met namen/pseudoniemen. De ene keer gespeld met hoofdletters, de andere keer zonder, dan weer met, dan weer zonder spaties. Dit betekent dat er in auteursnamen dubbelingen voorkomen (je vindt dan meer dan een auteur met ongeveer dezelfde naam). Een deel daarvan is, waar het voor de hand lag, samengevoegd, maar (lang) niet alles.

Er werd voor 1998 ook al gepubliceerd op Schrijf.NET, maar toen was Schrijf.NET bij ontstentenis van een eigen internetserver 'zwervende' op het internet en vermoedelijk zijn de meeste van de bijdragen voor 1998 verloren gegaan (er wordt nog gezocht). Voor enkele auteurs zul je incidenteel een bijdrage uit voorgaande jaren terugzien in het totaaloverzicht.

Schrijf.NET gebruikt geen 'cookies'. Voor het gebruik van deze website heb je een recente browser (internetbladeraar) nodig (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

De Archivaris wenst u veel (al dan niet nostaligisch) leesplezier!

Het is niet onopgemerkt gebleven ...